“If hieronder verschillende kanten van het straffen uitgelicht,

 

 

 

 

 

 

 

 

“If people are good only because they fear punishment,
and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.”

–Albert Einstein

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

 

PARD
paper

Demilee
Warmenhoven

Januari
2018
“We
moeten meer straffen”, “we moeten minder straffen”, “Leerlingen moeten meer
vrijheid hebben”, “er moeten strengere regels komen”.

Continu
worden er andere dingen gezegd over straffen. Daarom worden er hieronder
verschillende kanten van het straffen uitgelicht, zo kan de lezer een eigen
mening vormen over het onderwerp.

 

Wat is
straffen?

Straffen heeft als uitgangspunt het afleren van ongewenst
of storend gedrag. Er wordt hierbij negatief gereageerd op negatief gedrag.
Straffen kan leerlingen helpen om zich verantwoordelijk te voelen voor hun
gedrag. Het kan echter alleen worden toegepast nadat er is afgesproken wat er
word verwacht en hoe ze worden beloond voor het gewenste gedrag. Belonen houdt
in dat er positief word geregeerd op positief gedrag. Dit kan in vele vormen
zoals complimenten, presentjes of een uitje. Ook in de straffen kennen we
verschillende vormen, in afbeelding 1 worden deze uitgelegd.

 

Materiële straf

Het wegnemen van iets van materiële waarde.

Fysieke straf

Deze soort straf mag je niet hanteren. Hieronder vallen
fysieke handelingen zoals een tik of een klap. Een straf zoals 10 push-ups is
wel toegestaan omdat het kind hier niet lichamelijk pijn wordt gedaan.

Sociale straf

Hieronder valt boos worden, of mopperen. Ook negeren
wordt gezien als sociale straf.

Activiteitenstraf

Hierbij word een activiteit die in de toekomst staat
gepland, afgenomen.

 

Belonen
> straffen

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat belonen
altijd beter is dan straffen. Het is dan ook beter om iets te voorkomen dan
achteraf nog reparatie werk te moeten verrichten. Hiernaast is het puberbrein
nog niet volledig ontwikkeld. De emotiegebieden zijn er wel al, en deze zijn
gevoelig voor positieve gevolgen van gedrag. Echter is het systeem dat deze
emotiegebieden remt nog niet klaar met ontwikkelen, dit gedeelde is juist gevoeliger
voor de negatieve gevolgen. Pubers zijn daarom
heel gevoelig voor beloning en niet voor straf.

https://www.loes.nl/tips/puber/ontwikkeling/hoe-werkt-het-puberbrein.html

Daarnaast zorgt belonen voor een positieve sfeer in de
les. Belonen is een positieve aanpak die positieve gevoelens oproept bij
mensen. Mensen worden er blij van en willen het graag doorgeven. “Het is een
leuke boodschap, veel leuker dan als je het hebt over straffen of dwang.”

 

Alles
de prullenbak in

Er zijn ook wetenschappers zoals Alfie Kohn die erin
geloven dat zowel straffen als belonen op lange termijn niet van nut zijn. In
zijn boek “Punished by Rewards” beargumenteerd hij dat belonen en straffen een
manier van manipuleren is, dat het vergelijkbaar is met een huisdier die je
kunstjes leert. Het enige wat je ermee bereikt is dat de jongeren hun
intrinsieke motivatie verliezen.

 

Juiste
manier van straffen

Wanneer ervoor gekozen wordt om gebruik te maken van
straffen in de les is het belangrijk dat dit consequent gedaan word. Erg
belangrijk is dat de leerlingen weten welke regels er gehandhaafd worden en
welke consequenties hieraan vast zitten. Maar laat ze ook weten welke
beloningen hier tegenover staan. Beloof nooit iets wat niet na zal worden
gekomen, anders merken de leerlingen dat ze meer kunnen maken dan dat er in
eerste instantie van ze geëist werd.  Ook
is het belangrijk dat de straf past bij de overtreding die word gemaakt; zo kan
een kind niet de les uit gestuurd worden omdat hij/zij de weektaak uit het
werkboek niet heeft gemaakt.

 

Over straffen zijn dus de
meningen verdeeld. De een zweert bij strafregels, de ander heeft het
uitgangspunt dat een conflict het beste zonder straffen kan worden opgelost,
omdat dit voor iedereen als een overwinning wordt ervaren. Als gaat straffen,
zorg in ieder geval dat je consequent straft, dus ken je eigen methode en houd
je aan je eigen regels.